Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • Ş

  ə. ərəb əlifbasının 13-cü, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 16-cı hərfi; əbcəd hesabında 300 rəqəmini ifadə edir

  Полностью »
 • ŞABAŞ

  f. 1) afərin, əhsən; 2) toyda iştirakçıların oynayanlara və ya çalğıçılara verdikləri pul

  Полностью »
 • ŞABB

  ə. cavan, gənc

  Полностью »
 • ŞAD

  f. 1) sevinən, şən, fərəhli; 2) ürəkaçan, sevindirici, fərəhli

  Полностью »
 • ŞADAB

  f. sulu, abdar; tər, təzə, təravətli

  Полностью »
 • ŞADAN

  f. sevincək, məmnun

  Полностью »
 • ŞADİ

  f. şadlıq, sevinc

  Полностью »
 • ŞADKAM

  f. arzusuna çatmış; şad

  Полностью »
 • ŞADMAN

  f. şad, sevincək, sevincli

  Полностью »
 • ŞADMANİ

  f. şadlıq, sevinc

  Полностью »
 • ŞADMƏRG

  f. şadlığından ölən

  Полностью »
 • ŞADNAK

  f. kefi kök; şad

  Полностью »
 • ŞADÜRVAN

  f. 1) saraylarda: böyük pərdə; sərapərdə; 2) fəvvarə

  Полностью »
 • ŞADYANƏ

  f. şadlıq, sevinc; şadlanaraq, sevinərək

  Полностью »
 • ŞADYANƏGİ

  f. şadlıqla, sevinərək

  Полностью »
 • ŞAFE

  ŞAFE’ ə. birisinin bağışlanması üçün araya girən; vasitəçi

  Полностью »
 • ŞAFİ

  ə. 1) şəfa verən; 2) qənaətləndirici, kafi

  Полностью »
 • ŞAFİİ

  ə. 1) islam dinində təriqət; 2) həmin təriqətə aid; 3) həmin təriqətə mənsub adam

  Полностью »
 • ŞAGİRD

  f. 1) orta və ya ibtidai məktəbdə, mollaxanada təhsil alan adam; 2) ustadan sənət öyrənən gənc; 3) birinin təliminə, işinə tərəfdar olub onu davam etd

  Полностью »
 • ŞAĞİL

  ə. 1) məşğul edən; iş, məşğuliyyət

  Полностью »
 • ŞAH

  f. 1) bax şəh; 2) şahmatda: əsas fiqur. Şahi-bikəs adamsız padşah (İmam Hüseyn nəzərdə tutulur); şahi-cəhan dünyanın padşahı; şahi-din bax şahəddin; ş

  Полностью »
 • ŞAHA

  f. bax şəha

  Полностью »
 • ŞAHAN

  f. «şah» c. şahlar, padşahlar

  Полностью »
 • ŞAHANƏ

  f. şaha layiq, padşaha münasib

  Полностью »
 • ŞAHBAL

  f. bax şahpər

  Полностью »
 • ŞAHBANU

  f. şah arvadı, padşahın xanımı

  Полностью »
 • ŞAHBAZ

  f. 1) bax şahin; 2) m. məğrur (gözəl haqqında)

  Полностью »
 • ŞAHBEYT

  f. və ə. şeirin birinci beyti; mətlə

  Полностью »
 • ŞAHBƏNDƏR

  f. 1) konsul; 2) gömrük məmuru

  Полностью »
 • ŞAHDANƏ

  f. iri inci dənəsi

  Полностью »
 • ŞAHƏDDİN

  f. və ə. dinin şahı (Məhəmməd peyğəmbər nəzərdə tutulur)

  Полностью »
 • ŞAHƏNŞAH

  f. bax şahənşəh

  Полностью »
 • ŞAHƏNŞƏH

  f. bax şəhənşəh. Şahənşahi-din dinin şahənşahı (Məhəmməd peyğəmbərə verilən ad)

  Полностью »
 • ŞAHİ

  f. 1) şaha aid; şahanə; 2) şahlıq, hökmranlıq; 3) keçmişdə: İranda və Azərbaycanda pul vahidi // beş qəpiklik mis pul

  Полностью »
 • ŞAHİD

  ŞAHİD1 ə. 1) öz gözləri ilə görən; şahidlik edən adam; 2) şəhadət verən; 3) mötəbər məxəzdən gətirilən misal; sitat

  Полностью »
 • ŞAHİQ

  ə. yüksək, hündür

  Полностью »
 • ŞAHİQƏ

  ə. dağ təpəsi; zirvə

  Полностью »
 • ŞAHİN

  f. bax şəhbaz

  Полностью »
 • ŞAHİNRƏVİŞ

  f. şahin kimi yeriyən, qürurla gedən

  Полностью »
 • ŞAHKAR

  f. 1) ən yaxşı əsər, şah əsəri; 2) nadir şey

  Полностью »
 • ŞAHMAR

  f. bax şəhmar

  Полностью »
 • ŞAHMAT

  f. və ə. «şah öldü» bax şətrənc

  Полностью »
 • ŞAHMƏRDAN

  f. «adamların şahı» Həzrəti-Əliyə verilən ad

  Полностью »
 • ŞAHNAMƏ

  f. hökmdarların tərcümeyi-halına, fəaliyyətinə və tarixinə həsr edilmiş mənzum əsər

  Полностью »
 • ŞAHNAZ

  f. bax şəhnaz

  Полностью »
 • ŞAHNƏFİR

  f. və ə. böyük zurna; şeypur

  Полностью »
 • ŞAHNİŞİN

  f. 1) binanın küçə tərəfə olan çıxıntısı; 2) arabada arabaçının oturduğu yer

  Полностью »
 • ŞAHPƏR

  f. bax şəhbal

  Полностью »
 • ŞAHPƏRƏST

  f. şah tərəfdarı; şahsevən, monarxist

  Полностью »
 • ŞAHRAH

  f. magistral yol

  Полностью »