KRİMİNOLOQ

\[latıncadan\] юр. криминолог, криминологиядин специалист.
KRİMİNOLOGİYA
KRİSTAL

Digər lüğətlərdə