KRİMİNOLÓQ

[latıncadan] hüq. Kriminologiya mütəxəssisi.
KRİMİNOLÓGİYA
KRİSTÁL

Digər lüğətlərdə