KRİSTALLAŞMAQ

кристаллизироваться
KRİSTALLAŞMA
KRİSTALLIQ

Digər lüğətlərdə