LÜLƏK

кран, носик
LÜLƏ
LÜLƏKABAB

Digər lüğətlərdə