LƏFFÜ NƏŞR

ə. «bükmə və yayma» klassik şeirdə sonrakı misralarda təyin, tamamlıq və xəbərlə tamamlanan sözlərin ilk misralarda işlədilməsi.

LƏFFƏN
LƏFZ