LAĞAQOYMA

издевательство, осмеяние
LAĞ
LAĞAR

Digər lüğətlərdə