LAQQILDAMA

бульканье
LAQEYDLİK
LAQQILDAMAQ

Digər lüğətlərdə