LÉKSİYA

[ lat. ] bax mühazirə.
Bu qayda ilə polis darülfünuna gəlib leksiyalarda iştirak etməyənləri bəlli etmək istəyirdi. T.Ş.Simurq.
Soltan Əmirli sənin kimi illərlə məktəb skamyasında leksiya dinləməyib. İ.Hüseynov.

Leksiya oxumaq məc. – öyüd, nəsihət vermək. [Rüstəm bəy:] …Azarlı … can verir.
Sən burada bizə leksiya oxuyursan. S.S.Axundov.
Mən gəmidə düz bir saat bu barədə əsgərə leksiya oxumuşam və sənə də məsləhət görürəm ki, bu saat onu belindən aç, başına qoy. Ə.Əbülhəsən.

Синонимы

  • LEKSİYA leksiya bax mühazirə
LEKSİKÓLOQ
LÉKTOR

Значение слова в других словарях