Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АДА

  (акт.п., чкад. п.) o; ona; bax ам.

  Tam oxu »
 • АДА:

  ада авун 1. əda etmək; borcunu ödəmək, vermək, ödəyib qurtarmaq; 2. yerinə yetirmək; icra etmək.

  Tam oxu »
 • АДАВ,

  АДАВАЙ (чкад. п.) bax ам; адав вугумир ona vermə; адавай къачумир ondan alma.

  Tam oxu »
 • АДАЗ

  (гунуг. п.) o; ona; адаз гана ona verdi; адаз кӀанзава o istəyir.

  Tam oxu »
 • АДАЙ,

  АДАК, АДАКАЙ, АДАЛ, АДАЛАЙ (чкад. п.) bax ам; адай вуч хьайитӀани акъатда ondan nə desən çıxar; адак кямир ona dəymə

  Tam oxu »
 • АДАН

  (тал. п.) onun; bax ам.

  Tam oxu »
 • АДАНИ

  1. o da; 2. o və.

  Tam oxu »
 • АДАННИ

  1. onun da; 2. onun və.

  Tam oxu »
 • АДАПТЕР

  adapter.

  Tam oxu »
 • АДАХЪ,

  АДАХЪДИ (чкад. п.) bax ам; адахъ буй ава, акьул авач onun boyu var, ağlı yoxdur.

  Tam oxu »
 • АДГЪАРАГ

  dial. 1. bax регъ (1,3); 2. bax рагъалаг.

  Tam oxu »
 • АДГЪУНУН

  (-из, -на, -а) f. dial. daramaq (saç haqqında); bax эвягъун 1).

  Tam oxu »
 • АДЕТ

  (-ди, -да, -ар) adət; ənənə; vərdiş; адет авун (адет кьун) adət etmək, vərdiş etmək, öyrəşmək.

  Tam oxu »
 • АДЕТДИН

  adət halını almış, adi, həmişəki.

  Tam oxu »
 • АДЕЯЛ

  ədyal, yüngül yorğan.

  Tam oxu »
 • АДЖАР

  acar (xalq); аджар чӀал acar dili.

  Tam oxu »
 • АДИ

  əd. qətiyyən, əsla, heç, adı (dan.).

  Tam oxu »
 • АДИЛ

  ədalətli, insaflı, adil (ər.).

  Tam oxu »
 • АДИЛВАЛ

  adillik, ədalətlilik.

  Tam oxu »
 • АДМИРАЛ

  admiral.

  Tam oxu »
 • АДМИРАЛВАЛ

  admirallıq.

  Tam oxu »
 • АДРЕС

  ünvan, adres (fr.).

  Tam oxu »
 • АДРЕСАТ

  adresat.

  Tam oxu »
 • АДУ:

  аду хьун 1. təpinmək, üstünə cummaq, həmlə etmək; 2. ədu olmaq, düşmən olmaq, düşmən kəsilmək; 3. məc

  Tam oxu »
 • АДЫГЪ

  adıgey (xalq); адыгъ чӀал adıgey dili.

  Tam oxu »
 • АЖАЙИБ

  əcaib, qeyri-adi, qəribə, təəccüblü.

  Tam oxu »
 • АЖАЙИБВАЛ

  əcaiblik.

  Tam oxu »
 • АЖАЛ

  (-ди, -да, -ар) əcəl, ölüm, ölüm çağı; ажалдик кьин (öz) əcəli ilə ölmək, təbii ölümlə ölmək; * ажал агакьун a) əcəli çatmaq (yetmək), ölüm vaxtı yeti

  Tam oxu »
 • АЖДАГЬАН

  1. mif. əjdaha; 2. məc. çox qüvvətli, iri, heybətli, qorxmaz (adam); * къуьрен рикӀ авай аждагьан bax къуьр

  Tam oxu »
 • АЖЕБ

  1. əcəb, təəccüblü, qəribə; ажеб кар я əcəb işdir; 2. əcəb, çox yaxşı, çox gözəl, əla; ажеб ктаб я əcəb kitabdır; * ажеб хьана əcəb oldu, yaxşı oldu,

  Tam oxu »
 • АЖЕМ

  köhn. 1. əcəmi, ərəb olmayan; iranlı, fars; 2. tar. Əcəm, İran ölkəsi.

  Tam oxu »
 • АЖУЗ

  хьун f. 1. aciz olmaq, əlacsız qalmaq, köməksiz qalmaq; 2. acizləşmək, taqətdən düşmək, zəifləmək; 3

  Tam oxu »
 • АЖУЗ

  aciz; zəif, bacarıqsız; cəsarətsiz, qorxaq; ажуз кас aciz adam; * ажуз авун bax ажузарун.

  Tam oxu »
 • АЖУЗАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. aciz etmək, acizləşdirmək, aciz olmasına səbəb olmaq; 2. taqətdən salmaq, zəif salmaq, zəiflətmək, üzmək

  Tam oxu »
 • АЖУЗВАЛ

  acizlik, bacarıqsızlıq, zəiflik, cəsarətsizlik, qətiyyətsizlik; ажузвал авун acizlik etmək, cəsarət etməmək, qorxmaq

  Tam oxu »
 • АЖУЗДАКАЗ

  zərf acizcəsinə, aciz bir halda.

  Tam oxu »
 • АЗАБ

  (-ди, -да, -ар) 1. əzab, əziyyət, üzüntü, işgəncə; азаб гун əzab vermək, zülm etmək, işgəncə vermək, incitmək; 2

  Tam oxu »
 • АЗАР

  (-ди, -да, -ар) azar, xəstəlik, naxoşluq; * азар гун məc. azar vermək, əzab vermək, incitmək; азар атайди azar dəymiş, çərdəymiş, çərəndəymiş (ev heyv

  Tam oxu »
 • АЗБА

  dan. ah, qarğış, lənət; азбади кьун ahı tutmaq, qarğışı tutmaq.

  Tam oxu »
 • АЗВА:

  туькьуьл азва a) acı, çox acı, acıca (şey); b) məc. dan. əzvay, acıdil, ətiacı (adam).

  Tam oxu »
 • АЗГАР

  açıq, aydın, parlaq (hava); азгар хьун açıq olmaq, aydın olmaq, parlaq olmaq (hava).

  Tam oxu »
 • АЗГАРВАЛ

  aydınlıq, açıqlıq, parlaqlıq (hava haqqında).

  Tam oxu »
 • АЗЕР

  bax азербайжанви.

  Tam oxu »
 • АЗЕРБАЙЖАНВИ

  azərbaycanlı, azəri.

  Tam oxu »
 • АЗЕРИ

  bax азербайжанви.

  Tam oxu »
 • АЗИМ

  [̓азим] zərf xeyli, çox, çoxlu, külli miqdarda.

  Tam oxu »
 • АЗИМАТ

  bax азим.

  Tam oxu »
 • АЗИЯТ

  bax азаб.

  Tam oxu »
 • АЗОТ

  azot (kimyəvi element); азот квай azotlu.

  Tam oxu »
 • АЗРАИЛ

  din. Əzrayıl (ölüm mələyi); авачир чан Азраилдивайни къачуз жедач. Ata. sözü yoxdan Əzrayıl də can ala bilməz

  Tam oxu »