Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АЦӀАЙ

  1. dolu; ацӀай къажгъан dolu qazan; 2. kök, dolğun, ətli-canlı; ацӀай дишегьли dolu qadın; 3. dolğun; gur, güclü, qüvvətli; ацӀай ван dolğun səs; 4

  Tam oxu »
 • АЦӀАЙ

  1. dolu; ацӀай къажгъан dolu qazan; 2. kök, dolğun, ətli-canlı; ацӀай дишегьли dolu qadın; 3. dolğun; gur, güclü, qüvvətli; ацӀай ван dolğun səs; 4

  Tam oxu »
 • АЦӀАНА

  1. keçm. zam.: bax ацӀун; 2. “ацӀун”-dan f.bağl. dolub, dolaraq; 3. zərf dolu; bol; машин ацӀана фена maşın dolu getdi; ацӀана ава (ацӀанва) doludur,

  Tam oxu »
 • АЦӀАНА

  1. keçm. zam.: bax ацӀун; 2. “ацӀун”-dan f.bağl. dolub, dolaraq; 3. zərf dolu; bol; машин ацӀана фена maşın dolu getdi; ацӀана ава (ацӀанва) doludur,

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀ

  zingilti (vurulan itin çıxardığı səs); ацӀранцӀ авун zingildəmək, zingilti səsi çıxarmaq (it haqqında)

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀ

  zingilti (vurulan itin çıxardığı səs); ацӀранцӀ авун zingildəmək, zingilti səsi çıxarmaq (it haqqında)

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀУН

  (-из, -на, -а) bax ацӀранцӀ (ацӀранцӀ авун).

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀУН

  (-из, -на, -а) bax ацӀранцӀ (ацӀранцӀ авун).

  Tam oxu »
 • АЦӀУГЪУН

  bax атӀугъун.

  Tam oxu »
 • АЦӀУГЪУН

  bax атӀугъун.

  Tam oxu »
 • АЦӀУН

  (-уз, -ана, -уцӀ) f. 1. dolmaq; квар ацӀана səhəng doldu (su ilə); 2. məc. kökəlmək, ətə-cana gəlmək; 3

  Tam oxu »
 • АЦӀУН

  (-уз, -ана, -уцӀ) f. 1. dolmaq; квар ацӀана səhəng doldu (su ilə); 2. məc. kökəlmək, ətə-cana gəlmək; 3

  Tam oxu »
 • АЦӀУНАР

  dial. ayaqaçdı, ayaqaçma.

  Tam oxu »
 • АЦӀУНАР

  dial. ayaqaçdı, ayaqaçma.

  Tam oxu »
 • АЦӀУРУН

  (-из, -на, -а) f. müxt. mən.: doldurmaq; тфенг ацӀурун tüfəngi doldurmaq; къалиян ацӀурун qəlyanı doldurmaq; анкет ацӀурун anketi doldurmaq; * гъана а

  Tam oxu »
 • АЦӀУРУН

  (-из, -на, -а) f. müxt. mən.: doldurmaq; тфенг ацӀурун tüfəngi doldurmaq; къалиян ацӀурун qəlyanı doldurmaq; анкет ацӀурун anketi doldurmaq; * гъана а

  Tam oxu »
 • АЦӀУЦӀ

  “ацӀун” un əmr form.; bax ацӀун.

  Tam oxu »
 • АЦӀУЦӀ

  “ацӀун” un əmr form.; bax ацӀун.

  Tam oxu »
 • АЦӀУЦӀА

  çörək növü.

  Tam oxu »
 • АЦӀУЦӀА

  çörək növü.

  Tam oxu »
 • АЧАГЬАН

  (-ди, -да, -ар) dişləni kirşənin sürgəclərinə bənd edən başı qarmaqlı uzun çubuqlardan hər biri.

  Tam oxu »
 • АЧКАР

  1. zool. qırqovul (quş); 2. ачкардин qırqovul -i [-ı]; ачкардин верч qırqovul toyuğu, boz (qırqovulun dişisi)

  Tam oxu »
 • АЧУХ

  1. açıq; ачух фикир məc. açıq fikir; 2. bax ахъа.

  Tam oxu »
 • АЧУХВАЛ

  1. açıqlıq; aydınlıq; 2. bax ахъавал.

  Tam oxu »
 • АЧУХДАКАЗ

  zərf açıqca, açıqcasına; фикир ачухдаказ лугьун fikrini açıqca söyləmək.

  Tam oxu »
 • АЧУХДИЗ

  bax ачухдаказ.

  Tam oxu »
 • АШ

  (-ди, -да, -ар) aş, plov; чӀахар аш yarma aşı; дуьгуьд аш düyü aşı; аш авун патал гафар ваъ, дуьгуьни чӀем герек я

  Tam oxu »
 • АШЕР

  şəhvani, ehtiraslı, nəfsli, şəhvətli, həvəsli (cinsi əlaqəyə); şəhvətpərəst, qızğın, nəfskar, şəhvət düşkünü

  Tam oxu »
 • АШЕРВАЛ

  şəhvaniyyət, şəhvətpərəstlik, nəfskarlıq, şəhvət düşgünlüyü; şəhvət, şəhvani ehtiras, cinsi əlaqə meyli

  Tam oxu »
 • АШКАРА

  1. aşkar, açıq, aydın, məlum; ашкара месэла aşkar məsələ; 2. zərf aşkara, açıqdan-açığa, açıq-aydın; açıq, aydın, aşkar, gizlətmədən

  Tam oxu »
 • АШКЪ

  bax ашкъи.

  Tam oxu »
 • АШКЪИ

  1. eşq; həvəs, meyl, istək; 2. sevgi, məhəbbət, sevda; ашкъидин цӀай məc. eşq odu, məhəbbət alovu; 3

  Tam oxu »
 • АШКЪИДАЛДИ

  bax ашкъидивди.

  Tam oxu »
 • АШКЪИДИВДИ

  zərf həvəslə, ürəkdən, qəlbdən.

  Tam oxu »
 • АШНА

  (-ди, -да, -яр) 1. aşna, oynaş; ашнадал умуд хьайиди гъуьл авачиз амукьда. Ata. sözü. oynaşa ümid olan ərsiz qalar; 2

  Tam oxu »
 • АШНАВАЛ

  aşnalıq; tanışlıq.

  Tam oxu »
 • АШРИ

  köhn. əzab, əziyyət.

  Tam oxu »
 • АШТЕРХАН

  1. hinduşka; 2. аштерхандин hinduşka -i [-ı]; аштерхандин кӀек hindxoruzu, loş.

  Tam oxu »
 • АШУКЬ²

  (-ди, -да, -ар) aşıq, ozan, yanşaq; элдин ашукь el aşığı.

  Tam oxu »
 • АШУКЬ¹

  aşiq, vurğun, məftun, vurulmuş; ашукь хьун aşiq olmaq, məhəbbət bağlamaq, vurulmaq, sevmək.

  Tam oxu »
 • АШУКЬАРУН

  (-из, -на, -а) dan. f. 1. aşiq etmək, məftun etmək, özünə bənd etmək, sevdirmək; 2. məftun etmək, valeh etmək, heyran etmək

  Tam oxu »
 • АШУКЬВАЛ¹

  aşiqlik, aşiq olma, eşqə mübtəla olma; vurulma, bənd olma; məftunluq, vurğunluq.

  Tam oxu »
 • АШУКЬВАЛ²

  aşıqlıq, aşıq sənəti, saz sənəti.

  Tam oxu »
 • АЭРОВОКЗАЛ

  təyyarə vağzalı.

  Tam oxu »
 • АЭРОГЪЕЛ

  aeroxizək.

  Tam oxu »
 • АЭРОДРОМ

  aerodrom (təyyarə meydanı).

  Tam oxu »
 • АЭРОПЛАН

  təyyarə.

  Tam oxu »
 • АЮХ

  müqəvva, uyuq, qorxuluq.

  Tam oxu »
 • АЯ

  “авун”-un əmr forması; bax авун.

  Tam oxu »
 • АЯВАЛ

  qayğı, qeyd; qulluq; аявал авун bax аявалун.

  Tam oxu »