Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГЪ

  ləzgi əlifbasının beşinci hərfi; bax гъэ.

  Tam oxu »
 • ГЪАБ

  (гъапу, гъапа, гъапар) 1. ovuc, əlin içi; гъаб ягъун ovucla götürmək, ovuclamaq; 2. ovuc tutan qədər, ovuca yerləşən miqdar (adətən saylarla); са гъаб

  Tam oxu »
 • ГЪАБ

  (гъапу, гъапа, гъапар) 1. ovuc, əlin içi; гъаб ягъун ovucla götürmək, ovuclamaq; 2. ovuc tutan qədər, ovuca yerləşən miqdar (adətən saylarla); са гъаб

  Tam oxu »
 • ГЪАБ-ГЪАБ

  zərf ovuc-ovuc, ovuclayaraq, ovuclarla.

  Tam oxu »
 • ГЪАБ-ГЪАБ

  zərf ovuc-ovuc, ovuclayaraq, ovuclarla.

  Tam oxu »
 • ГЪАБА

  qapı (xokkey oyununda).

  Tam oxu »
 • ГЪАБА

  qapı (xokkey oyununda).

  Tam oxu »
 • ГЪАВУР

  (-ди, -да) anlaq, düşüncə, qanacaq, dərrakə, şüur; гъавурда авай (гъавурдик квай) anlaqlı, qanacaqlı, dərrakəli, düşüncəli, şüurlu; гъавурда акьун (гъ

  Tam oxu »
 • ГЪАВУР

  (-ди, -да) anlaq, düşüncə, qanacaq, dərrakə, şüur; гъавурда авай (гъавурдик квай) anlaqlı, qanacaqlı, dərrakəli, düşüncəli, şüurlu; гъавурда акьун (гъ

  Tam oxu »
 • ГЪАЗА

  bax гъазават.

  Tam oxu »
 • ГЪАЗА

  bax гъазават.

  Tam oxu »
 • ГЪАЗАВАТ

  1. köhn. din. qəzavat, cihad; 2. məc. hərislik, həvəs, meyl; гъазават авун hərisliklə yemək (bir şeyi)

  Tam oxu »
 • ГЪАЗАВАТ

  1. köhn. din. qəzavat, cihad; 2. məc. hərislik, həvəs, meyl; гъазават авун hərisliklə yemək (bir şeyi)

  Tam oxu »
 • ГЪАЙРА

  1. qısqanc; гъайра гъуьл qısqanc ər; 2. məc. paxıl, qibtə edən; * гъайра хьун a) qısqanmaq; b) məc. qibtə etmək, həsəd aparmaq, paxıllığını çəkmək

  Tam oxu »
 • ГЪАЙРА

  1. qısqanc; гъайра гъуьл qısqanc ər; 2. məc. paxıl, qibtə edən; * гъайра хьун a) qısqanmaq; b) məc. qibtə etmək, həsəd aparmaq, paxıllığını çəkmək

  Tam oxu »
 • ГЪАЙРАВАЛ

  1. qısqanclıq; 2. məc. həsəd, qibtə, paxıllıq.

  Tam oxu »
 • ГЪАЙРАВАЛ

  1. qısqanclıq; 2. məc. həsəd, qibtə, paxıllıq.

  Tam oxu »
 • ГЪАКӀА

  alçaq, birmərtəbəli; гъакӀа кӀвал alçaq ev.

  Tam oxu »
 • ГЪАКӀА

  alçaq, birmərtəbəli; гъакӀа кӀвал alçaq ev.

  Tam oxu »
 • ГЪАЛ

  (-уни, -уна, -ар) 1. sap; чӀулав гъал qara sap; раб фейи чкадай гъални фида. Ata. sözü iynə hara, sap da ora; 2

  Tam oxu »
 • ГЪАЛ

  (-уни, -уна, -ар) 1. sap; чӀулав гъал qara sap; раб фейи чкадай гъални фида. Ata. sözü iynə hara, sap da ora; 2

  Tam oxu »
 • ГЪАЛ-ГЪАЛ:

  гъал-гъал хьун (гъалар-гъалар хьун) 1. tiftiklənmək, iplikləri, telləri bir-birindən ayrılmaq, tiftik-tiftik olmaq, sökülmək, didilmək (paltar); 2

  Tam oxu »
 • ГЪАЛ-ГЪАЛ:

  гъал-гъал хьун (гъалар-гъалар хьун) 1. tiftiklənmək, iplikləri, telləri bir-birindən ayrılmaq, tiftik-tiftik olmaq, sökülmək, didilmək (paltar); 2

  Tam oxu »
 • ГЪАЛА

  bəhər, məhsul, bar.

  Tam oxu »
 • ГЪАЛА

  bəhər, məhsul, bar.

  Tam oxu »
 • ГЪАЛАБ(А)

  təşviş, həyəcan, narahatlıq; təlaş; рикӀи гъалаб къачун a) həyəcana gəlmək, təşvişə düşmək, narahat olmaq; təlaş eləmək; b) döyünmək, çırpınmaq (ürək)

  Tam oxu »
 • ГЪАЛАБ(А)

  təşviş, həyəcan, narahatlıq; təlaş; рикӀи гъалаб къачун a) həyəcana gəlmək, təşvişə düşmək, narahat olmaq; təlaş eləmək; b) döyünmək, çırpınmaq (ürək)

  Tam oxu »
 • ГЪАЛАТӀ

  (-ди, -да, -ар) səhv, xəta, yanlış, qələt, yanılma; гъалатӀ авун səhv etmək, nöqsana yol vermək, yanılmaq; гзаф рахадайда гзаф гъалатӀарни ийида

  Tam oxu »
 • ГЪАЛАТӀ

  (-ди, -да, -ар) səhv, xəta, yanlış, qələt, yanılma; гъалатӀ авун səhv etmək, nöqsana yol vermək, yanılmaq; гзаф рахадайда гзаф гъалатӀарни ийида

  Tam oxu »
 • ГЪАЛИБ

  qalib; bax уфтан; гъалиб хьун (атун) a) qalib olmaq (gəlmək), üstün gəlmək, qələbə çalmaq; b) yarışda birinciliyi qazanmaq

  Tam oxu »
 • ГЪАЛИБ

  qalib; bax уфтан; гъалиб хьун (атун) a) qalib olmaq (gəlmək), üstün gəlmək, qələbə çalmaq; b) yarışda birinciliyi qazanmaq

  Tam oxu »
 • ГЪАЛИБВАЛ

  qaliblik, qələbə, qalibiyyət.

  Tam oxu »
 • ГЪАЛИБВАЛ

  qaliblik, qələbə, qalibiyyət.

  Tam oxu »
 • ГЪАЛИБВИЛЕЛДИ

  zərf qələbə ilə, qalib kimi.

  Tam oxu »
 • ГЪАЛИБВИЛЕЛДИ

  zərf qələbə ilə, qalib kimi.

  Tam oxu »
 • ГЪАЛИБУН

  (-из, -на, -а): гуж гъалибун güc tətbiq etmək, zor işlətmək.

  Tam oxu »
 • ГЪАЛИБУН

  (-из, -на, -а): гуж гъалибун güc tətbiq etmək, zor işlətmək.

  Tam oxu »
 • ГЪАМ

  (-уни, -уна, -ар) qəm, qüssə, kədər; гъам чӀугун qəm çəkmək, qəmlənmək, kədərlənmək; гъамуни кьун qəmə batmaq, qəm dəryasına batmaq (qərq olmaq), qəmg

  Tam oxu »
 • ГЪАМ

  (-уни, -уна, -ар) qəm, qüssə, kədər; гъам чӀугун qəm çəkmək, qəmlənmək, kədərlənmək; гъамуни кьун qəmə batmaq, qəm dəryasına batmaq (qərq olmaq), qəmg

  Tam oxu »
 • ГЪАНА

  1. keçm. zam.: bax гъун; 2. “гъун”-dan f.bağl. gətirib, gətirərək.

  Tam oxu »
 • ГЪАНА

  1. keçm. zam.: bax гъун; 2. “гъун”-dan f.bağl. gətirib, gətirərək.

  Tam oxu »
 • ГЪАПАР

  “гъаб” ın cəmi; bax гъаб.

  Tam oxu »
 • ГЪАПАР

  “гъаб” ın cəmi; bax гъаб.

  Tam oxu »
 • ГЪАР

  (-ци, -це, -ар) 1. k.t. mala, dırmıq; гъар гун (гъар алтадун) a) k.t. malalamaq, dırmıqlamaq; b) məc

  Tam oxu »
 • ГЪАР

  (-ци, -це, -ар) 1. k.t. mala, dırmıq; гъар гун (гъар алтадун) a) k.t. malalamaq, dırmıqlamaq; b) məc

  Tam oxu »
 • ГЪАРАЮН

  (-йиз, -йна, -я) dial. udmaq, aparmaq; qazanmaq (məs.: qumar oyununda pulu və s.).

  Tam oxu »
 • ГЪАРАЮН

  (-йиз, -йна, -я) dial. udmaq, aparmaq; qazanmaq (məs.: qumar oyununda pulu və s.).

  Tam oxu »
 • ГЪАРГЪАЛАГ

  (-ди, -да, -ар) ərsin.

  Tam oxu »
 • ГЪАРГЪАЛАГ

  (-ди, -да, -ар) ərsin.

  Tam oxu »
 • ГЪАРГЪАР¹

  şaxşax (uşaq oyuncağı).

  Tam oxu »