Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • КЪ

  ləzgi əlifbasının on beşinci hərfi; bax къа¹.

  Tam oxu »
 • КЪА³,

  КЪАВАЙ, КЪАН bax югъ; кицӀин къа тун bax кицӀ; югъ-къавай bax югъ; пуд къан кӀвалах üçgünlük iş.

  Tam oxu »
 • КЪА³,

  КЪАВАЙ, КЪАН bax югъ; кицӀин къа тун bax кицӀ; югъ-къавай bax югъ; пуд къан кӀвалах üçgünlük iş.

  Tam oxu »
 • КЪА²

  ulu baba, baba.

  Tam oxu »
 • КЪА²

  ulu baba, baba.

  Tam oxu »
 • КЪА¹

  “КЪ” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

  Tam oxu »
 • КЪА¹

  “КЪ” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

  Tam oxu »
 • КЪАБ

  (къапуни, къапуна, къапар) 1. qab, qutu, yeşik, futlyar; 2. qab, yemək qabı, boşqab; цурун къаб mis qab; хъенчӀин къаб saxsı qab; къапарин магазин qab

  Tam oxu »
 • КЪАБ

  (къапуни, къапуна, къапар) 1. qab, qutu, yeşik, futlyar; 2. qab, yemək qabı, boşqab; цурун къаб mis qab; хъенчӀин къаб saxsı qab; къапарин магазин qab

  Tam oxu »
 • КЪАБ-КЪАЖГЪАН

  top. qab-qazan.

  Tam oxu »
 • КЪАБ-КЪАЖГЪАН

  top. qab-qazan.

  Tam oxu »
 • КЪАБ-ТӀУР

  top. qab-qaşıq.

  Tam oxu »
 • КЪАБ-ТӀУР

  top. qab-qaşıq.

  Tam oxu »
 • КЪАБАН

  (-ди, -да, -ар) 1. zool. qaban, çöldonuzu (erkək); къабандин qaban -i [-ı]; 2. axta donuz.

  Tam oxu »
 • КЪАБАН

  (-ди, -да, -ар) 1. zool. qaban, çöldonuzu (erkək); къабандин qaban -i [-ı]; 2. axta donuz.

  Tam oxu »
 • КЪАБАНАР

  yaln. c. dan. oyun oynamaq üçün xırda daşlar; къабанрал къугъун beşdaş oynamaq.

  Tam oxu »
 • КЪАБАНАР

  yaln. c. dan. oyun oynamaq üçün xırda daşlar; къабанрал къугъун beşdaş oynamaq.

  Tam oxu »
 • КЪАБАР

  bax пих; къабар хьун qabar olmaq, qabarlamaq.

  Tam oxu »
 • КЪАБАР

  bax пих; къабар хьун qabar olmaq, qabarlamaq.

  Tam oxu »
 • КЪАБАХ

  bax буран.

  Tam oxu »
 • КЪАБАХ

  bax буран.

  Tam oxu »
 • КЪАБАЧИ

  (-ди, -да, -яр) 1. hoqqabaz, oyunbaz, təlxək, məzhəkəçi, masqarabaz; 2. məc. kələkbaz, fırıldaqçı.

  Tam oxu »
 • КЪАБАЧИ

  (-ди, -да, -яр) 1. hoqqabaz, oyunbaz, təlxək, məzhəkəçi, masqarabaz; 2. məc. kələkbaz, fırıldaqçı.

  Tam oxu »
 • КЪАБАЧИВАЛ

  hoqqabazlıq, oyunbazlıq, təlxəklik; къабачивал авун hoqqa çıxarmaq, hoqqabazlıq etmək, təlxəklik etmək

  Tam oxu »
 • КЪАБАЧИВАЛ

  hoqqabazlıq, oyunbazlıq, təlxəklik; къабачивал авун hoqqa çıxarmaq, hoqqabazlıq etmək, təlxəklik etmək

  Tam oxu »
 • КЪАБАЧИВИЛЕЛДИ

  zərf təlxəyə (hoqqabaza) məxsus bir tərzdə.

  Tam oxu »
 • КЪАБАЧИВИЛЕЛДИ

  zərf təlxəyə (hoqqabaza) məxsus bir tərzdə.

  Tam oxu »
 • КЪАБИЛА

  (-ди, -да, -яр) qəbilə, tayfa, xalq, millət; nəsil, əşirət.

  Tam oxu »
 • КЪАБИЛА

  (-ди, -да, -яр) qəbilə, tayfa, xalq, millət; nəsil, əşirət.

  Tam oxu »
 • КЪАВ²

  (-уни, -уна, -ар) 1. qov (tezalışan pambığa oxşar yumşaq maddə); 2. göbələk növü (tozağacı göbələyi)

  Tam oxu »
 • КЪАВ³,

  КЪАВАЙ bax югъ.

  Tam oxu »
 • КЪАВ¹

  (-у, -а, -ар) 1. dam; кьулу къав yastı dam; 2. tavan, səqf; 3. taxtapuş, çatı; * къавал пехъ ацукьун dan

  Tam oxu »
 • КЪАВ¹

  (-у, -а, -ар) 1. dam; кьулу къав yastı dam; 2. tavan, səqf; 3. taxtapuş, çatı; * къавал пехъ ацукьун dan

  Tam oxu »
 • КЪАВ²

  (-уни, -уна, -ар) 1. qov (tezalışan pambığa oxşar yumşaq maddə); 2. göbələk növü (tozağacı göbələyi)

  Tam oxu »
 • КЪАВ³,

  КЪАВАЙ bax югъ.

  Tam oxu »
 • КЪАВАЙ-КЪУЗ

  bax къалай-къуз.

  Tam oxu »
 • КЪАВАЙ-КЪУЗ

  bax къалай-къуз.

  Tam oxu »
 • КЪАВАХ

  (-ди, -да, -ар) bot. qovaq (ağac); къавахдин qovaq -i [-ı].

  Tam oxu »
 • КЪАВАХ

  (-ди, -да, -ар) bot. qovaq (ağac); къавахдин qovaq -i [-ı].

  Tam oxu »
 • КЪАВРАХ

  məhsuldar, münbit; къаврах хьун məhsuldar olmaq, münbitləşmək; canlanmaq (torpaq haqqında).

  Tam oxu »
 • КЪАВРАХ

  məhsuldar, münbit; къаврах хьун məhsuldar olmaq, münbitləşmək; canlanmaq (torpaq haqqında).

  Tam oxu »
 • КЪАВУМ

  (-ди, -да, -ар) quda; къавумар хьун qudalaşmaq, bir-birinə quda olmaq.

  Tam oxu »
 • КЪАВУМ

  (-ди, -да, -ар) quda; къавумар хьун qudalaşmaq, bir-birinə quda olmaq.

  Tam oxu »
 • КЪАВУМВАЛ

  qudalıq, quda olma.

  Tam oxu »
 • КЪАВУМВАЛ

  qudalıq, quda olma.

  Tam oxu »
 • КЪАВУРМА

  (-ди, -да, -яр) cızdaq, qovurma.

  Tam oxu »
 • КЪАВУРМА

  (-ди, -да, -яр) cızdaq, qovurma.

  Tam oxu »
 • КЪАВУС

  oxatan (bürc).

  Tam oxu »
 • КЪАВУС

  oxatan (bürc).

  Tam oxu »
 • КЪАГЪ

  təql. qar-qar, qarıltı (qarğa səsi); къагъ, къагъ авун qar-qar etmək, qarıldamaq.

  Tam oxu »