lombard

Şəxsi istehlak üçün nəzərdə tutulan daşınar əşyanın fiziki şəxslərdən qısamüddətli kreditlərin təmin edilməsi məqsədi ilə girov götürülməsini sahibkarlıq fəaliyyəti qaydasında həyata keçirə bilə və buna xüsusi icazəsi (lisenziyası) olan ixtisaslaşdırılmış təşkilat

lokaut
lotereya

Значение слова в других словарях