MÜRƏXXƏS

sif. [ ər. ] Rüsxət verilmiş, izin almış, azad edilmiş; azad, izinli, rüsxətli (əsasən şəxs sonluqları ilə işlənir).
Elə ki bu əmal tamam oldu, mollabaşı xalqa elan etdi ki, mürəxxəssiniz! M.F.Axundzadə.
[Əliməmməd ağa] Səfərə bir neçə sual verib: – Mürəxxəssən! – dedi. Çəmənzəminli.
[Pəri cadu:] Di, mürəxxəssiniz, gedə bilərsiniz. Ə.Haqverdiyev.

□ Mürəxxəs etmək (eləmək) – çıxıb getməsinə icazə vermək, rüsxət vermək, azad etmək.
[Yusif Sərrac] əfradi-məclisi mürəxxəs etdi, məclis dağıldı. M.F.Axundzadə.
[Mirzə Mustafa:] İndi məni mürəxxəs elə, gedim. E.Sultanov.

Mürəxxəs olmaq – çıxıb getmək, azad olmaq.
Elə ki, məclis qurtardı, hamı darıldı, Cünun da durub paşanın hüzurundan mürəxxəs oldu. Koroğlu”.

Синонимы

  • MÜRƏXXƏS mürəxxəs bax izinli
  • MÜRƏXXƏS izinli — rüsxətli — icazəli

Этимология

  • MÜRƏXXƏS Ərəbcədir, rüsxət (əsli rüxsətdir), tərxis sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
MÜRƏBBİYƏLİK
MÜRƏKKƏB₂

Значение слова в других словарях