MAARİFLƏNMƏK

просвещаться
MAARİFLƏNDİRMƏK
MAARİFPƏRVƏR

Digər lüğətlərdə