Azərbaycanca-rusca lüğət

 • MİÇƏTKƏN

  полог

  Tam oxu »
 • MİDİYA

  1. мидия; 2. мидийский;

  Tam oxu »
 • MİGDAN

  1. духан, кабак, бар, трактир, таверна; 2. частушка, куплет;

  Tam oxu »
 • MİXƏK

  гвоздика (пряность)

  Tam oxu »
 • MİXƏYİ

  коричневый

  Tam oxu »
 • MİXİ

  клинописный

  Tam oxu »
 • MİKNƏT

  достояние

  Tam oxu »
 • MİKROB

  микроб

  Tam oxu »
 • MİKROBİOLOGİYA

  микробиология (наука о микроорганизмах и их жизнедеятельности)

  Tam oxu »
 • MİKROBİOLOJİ

  микробиологический

  Tam oxu »
 • MİKROBSUZLAŞDIRMA

  стерилизация

  Tam oxu »
 • MİKROBSUZLAŞDIRMAQ

  стерилизовать

  Tam oxu »
 • MİKROMETRLİK

  микрометрический

  Tam oxu »
 • MİKROSKOP

  микроскоп

  Tam oxu »
 • MİKROSKOPİK

  микроскопический

  Tam oxu »
 • MİQA

  слюда

  Tam oxu »
 • MİQDAR

  количество, доза

  Tam oxu »
 • MİQDARCA

  количественно, по количеству

  Tam oxu »
 • MİQYAS

  масштаб

  Tam oxu »
 • MİL

  1. спица; 2. вал; 3. отмычка; 4. стержень; 5. миля (мера длины);

  Tam oxu »
 • MİL-MİL

  полосатый, в полоску

  Tam oxu »
 • MİLADİ

  христианское летоисчисление

  Tam oxu »
 • MİLÇƏ

  1. барабан, шкив; 2. крючок для вязания;

  Tam oxu »
 • MİLÇƏK

  муха

  Tam oxu »
 • MİLÇƏKQIRAN

  мухомор

  Tam oxu »
 • MİLÇƏKQOVAN

  хлопушка, опахало

  Tam oxu »
 • MİLÇƏKYEYƏN

  мухоловка (птица из отряда воробьиных)

  Tam oxu »
 • MİLƏMİL

  полосатый, в полоску

  Tam oxu »
 • MİLİS

  1. милиция; 2. милицейский;

  Tam oxu »
 • MİLİSİONER

  милиционер

  Tam oxu »
 • MİLLƏMƏ

  стремглав, очертя голову

  Tam oxu »
 • MİLLƏNMƏK

  1. взвиваться, взвиться; 2. пикировать;

  Tam oxu »
 • MİLLƏT

  нация, национальность

  Tam oxu »
 • MİLLƏTÇİLİK

  национализм, шовинизм

  Tam oxu »
 • MİLLƏTPƏRƏST, MİLLƏTÇİ

  националист, шовинист

  Tam oxu »
 • MİLLİ

  национальный

  Tam oxu »
 • MİLLİLƏŞDİRİLMƏK

  национализироваться

  Tam oxu »
 • MİLLİLƏŞDİRMƏ

  национализация

  Tam oxu »
 • MİLLİLƏŞDİRMƏK

  национализировать

  Tam oxu »
 • MİLLİYYƏT

  национальность

  Tam oxu »
 • MİLYARD

  миллиард

  Tam oxu »
 • MİLYARDÇI

  миллиардер

  Tam oxu »
 • MİLYON

  миллион

  Tam oxu »
 • MİLYONÇU

  миллионер

  Tam oxu »
 • MİMİK

  мимический

  Tam oxu »
 • MİMİKA

  мимика

  Tam oxu »
 • MİN

  тысяча

  Tam oxu »
 • MİN-MİN

  по тысяче, тысячами

  Tam oxu »
 • MİNA

  1. эмаль, глазурь; 2. мина;

  Tam oxu »
 • MİNAATAN

  миномет

  Tam oxu »