MİKROBSUZLAŞDIRMAQ

стерилизовать
MİKROBSUZLAŞDIRMA
MİKROMETRLİK

Digər lüğətlərdə