MUXTARİYYƏTLİ

автономный, самостоятельный
MUXTARİYYƏT
MUJİK

Digər lüğətlərdə