OĞRUBAŞI

is. Oğru dəstəsinin başçısı, oğrulara başçılıq edən adam.
[Qulu:] Bəli, Tehran həbsxanasından qaçmış oğrubaşı Səftərsən. S.S.Axundov.
Zahirən Leylək zabitəli bir divanbəyi, içəridən bir oğrubaşı idi. S.Rəhimov.

OĞRU-QULDUR
OĞRUN

Значение слова в других словарях