obyektdaxili rejim

Mühafizə olunan obyektin hüdudlarında müəyyən edilən qayda və tədbirlərin məcmusu

nümayiş
obyektlərin texniki təhlükəsizliyi