ODDAQ

1. пожар; 2. пожарный;
ODADAVAMLI
ODLAMAQ

Digər lüğətlərdə