ODDAQ

i. bax yanğın I

ODDAĞ
ODEKOLON

Digər lüğətlərdə