OKEANOQRÁFİYA

[ yun. okeanos – ucsuzbucaqsız dəniz və grapho – yazıram] Fiziki coğrafiyanın dəniz və okeanlarda gedən fiziki, kimyəvi, geoloji, bioloji prosesləri və hadisələri tədqiq edən sahəsi.
OKEANOQRAFİK
OKSİD

Значение слова в других словарях