OMONİM

[ yun. homo – eyni və onyma – adlı] dilç. Eyni cür səslənən, lakin mənaca fərqlənən sözlərdən hər biri (məs.
: alıcı – müştəri və alıcı – ovçu quş).
OMLET
OMONİMİK

Значение слова в других словарях