ONATILAN

is. dan. Xəzinəsi on patron tutan tüfəng və ya tapança.
[Həcər xanım] onaçılan tapança götürər, kişi kimi gəzərdi. Aşıq Ələsgər”.
Onların yanında yağlı bir nağan; Onun da altında bir onaçılan. S.Vurğun.
[Hacı:] Onatılana gəlincə, sənin leşini on kərə yerə sərərlər, gədə! P.Makulu.

// Sif. mənasında. Onatılan tüfəng.
ONALTILIQ
ONAYLIQ

Значение слова в других словарях