ONAYLIQ

sif.
1. On ay üçün düzəldilmiş, on aylıq müddət nəzərdə tutulmuş, yaxud on ay ərzində olmuş. Onaylıq hesabat. Onaylıq kurs.
2. Yaşı on ay olan. Onaylıq uşaq.
ONATILAN
ONBAŞI

Значение слова в других словарях