ONGÜNLÜK


1. sif. On gün sürən, on gün davam edən, yaxud on gün vaxt tələb edən. Ongünlük möhlət. Ongünlük yol. Ongünlük iş.
// On günə çatan, kifayət edən. Ongünlük azuqə. Ongünlük ehtiyat.
2. is. Bir şeyə həsr olunmuş on gün; dekada. Moskvada Azərbaycan incəsənəti ongünlüyü.
ONGİRVƏNKƏLİK
ONİKİBARMAQ

Значение слова в других словарях