ONGİRVƏNKƏLİK

sif. köhn. On girvənkə ağırlığında olan. Ongirvənkəlik daş.
// is. On girvənkə ağırlığında olan çəki daşı. Ongirvənkəliyi tərəzinin gözünə qoymaq.
ONDÖRDLÜK
ONGÜNLÜK

Значение слова в других словарях