ONİKİLİK

is. ədəb. Hər misrası on iki hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.
ONİKİBARMAQ
ONİLLİK

Значение слова в других словарях