ONMƏRTƏBƏ

sif. On mərtəbəsi olan; onqat(lı). Onmərtəbəli bina.
ONMANATLIQ
ONMƏRTƏBƏLİ

Значение слова в других словарях