ONQAT

sif.
1. On mərtəbə(li). Onqatlı ev.
2. Bir-birinin üzərində on lay olan. Onqatlı kordon.
ONKÜNCLÜ
ONQATLI

Значение слова в других словарях