OSETİNCƏ

sif.zərf Osetin dilində. Rusca-osetincə lüğət. Osetincə danışa bilmək.
OSETİN
OSETİNLƏR

Значение слова в других словарях