OTÇALAN

косарь, сенокос
OTBİÇƏN
OTÇULUQ

Digər lüğətlərdə