OY

1) rəy, fikir, mülahizə; 2) səs, səs vermə hüququ; oy birliği ile – bir səslə
fikir, mülahizə, rəy, səs
OVMAK
OY BİRLİĞİ

Значение слова в других словарях