OYNAŞ

bax aşna 2-ci mənada. Oynaşa ümid olan ərsiz qalar. ( Ata. sözü ).
[Məsmə:] [Ərim] elə zənn edirdi ki, guya mənim yanıma gələn oynaşlarım var imiş. S.Hüseyn.

Синонимы

  • OYNAŞ OYNAŞ (qeyri-rəsmi arvad, yaxud kişi) Səbəbi də bu idi ki, İbrahim bəy Gələbədin kəndində oynaş saxlayırdı (Ə
  • OYNAŞ aşna — aşıq — vurğun
  • OYNAŞ lotu

Омонимы

  • OYNAŞ OYNAŞ I is. Aşna. Xain qadın öz oynaşı Mühakimi saraya gətirmək üçün Dilşadı ona verməyə çalışırdı (M

Этимология

  • OYNAŞ Qırğız dilində oynamaq feili “быть в любовных отношениях” kimi izah olu­nur. -Aş (-əş) isə birgəlik bildirən şəkilçidir
OYNARLIQ
OYNAŞMA

Значение слова в других словарях