OYNAQLIQ

is.
1. Oynaq şeyin halı; mütəhərriklik, qərarsızlıq.
Payız havasının oynaqlığındanmı, yoxsa Bakı ilə buranın arasındakı məsafənin uzaq olmasındanmı, nə isə hava xeyli dəyişmişdi. M.Rzaquluzadə.

2. Daim oynaqlama, atılıb-düşmə, oynama xasiyyəti; qərarsızlıq.
[Dilbər] bir saniyə üçün keçmiş uşaq oynaqlığı ilə Məryəmin üzərinə atılmaq, qucmaq, öpmək istədi, amma dayandı. C.Cabbarlı.

3. məc. Şuxluq, işvəkarlıq.
4. məc. İfadəlilik, gözəllik, yüngüllük, canlılıq. Nitqin oynaqlığı.

Синонимы

  • OYNAQLIQ gümrahlıq — şuxluq
  • OYNAQLIQ yüngüllük — yelbeyinlik — dəmdəməkilik
  • OYNAQLIQ cəldlik

Антонимы

  • OYNAQLIQ OYNAQLIQ – SÜSTLÜK Əmin ol ki, Özdəmiri səfil edən həm Afətdir, həm də onun oynaqlığıdır (H.Cavid); Süstlük onu qaradinməzləşdirmişdir (“Azərbaycan”)
OYNAQLAŞMAQ
OYNAMA

Значение слова в других словарях