OYNATDIRMAQ

icb. Oynamağa məcbur etmək.
Bəzən mötəbər adamların oğlunu yerindən qaldırıb toyda oynatdırardı. H.Sarabski.

OYNATDIRMA
OYNATMA

Значение слова в других словарях