PÜRKAMAL

\[fars. pür və ər. kamal\] прил. камаллу, акьуллу.
PÜRİBARƏ
PÜRQİYMƏT

Digər lüğətlərdə