PÜSKÜRTMƏK

icb. Geri oturtmaq, geri atmaq, geriyə çəkilməyə məcbur etmək. Düşməni mövqelərindən püskürtmək.
PÜSKÜRTMƏ
PÜSKÜRTÜ

Значение слова в других словарях