PÜSKÜRTMƏK

глаг. разг. отбрасывать, отбросить (атакуя, заставить отступить). Düşməni geri püskürtmək заставить отступить противника
PÜSKÜRTMƏ
PÜSKÜRTÜ

Digər lüğətlərdə