PƏLMƏ

неясный, туманный
PƏLƏSƏK
PƏLTƏK

Digər lüğətlərdə