PAL

is. Təzə qozun üst göy qabığı.
[Veys] …üstünə salınmış qurama yorğana, keçən il qoz palı ilə boyanmış bez mütəkkəyə işarə ilə dedi… Ə.Əbülhəsən.

Этимология

  • PAL ing. Phase Alternating Line – «fazanın sətirlər üzrə dəyişməsi» ifadəsində söz­lərin baş hərflərindən ibarət abreviatura
PAQQILDAMAQ
PAL-PALTAR

Значение слова в других словарях