PİKETÇİ

сущ. пикетчи, пикетчик (пикетда иштирак ийизвай кас).
PİKET
PİKTOQRAM

Digər lüğətlərdə