PİLƏMƏK

f. Odu üfürüb alışdırmaq, yaxud nəfəsli musiqi alətlərini səsləndirmək üçün ağzını hava ilə doldurub püfləmək.
Birisi sacın altını gah piləyir, gah ətəkləyirdi. Ə.Vəliyev.
[Qız tumanı] dartınanda açılan dizlərini şalı ilə örtərək peçi piləməyə başladı. Ə.Əbülhəsən.

PİLƏMƏ
PİLƏTƏ

Значение слова в других словарях