PİSLƏMƏK

PİSLƏMƏK – XOŞLAMAQ Bilirəm, belə xoşlayırsan (R.Rza); Sövdələşməni pisləyirsən?!

PİSLƏMƏK – TƏRİFLƏMƏK Ədhəmi bütün şəhər tərifləyəndə Səbrini pisləyirdi (M.Hüseyn).

PİSİKMƏK
PİSLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях