PLANSIZ

прил. плансуз, пландалди тушир, пландиз табий тушир; системсуз.
PLANLILIQ
PLANSIZLIQ

Digər lüğətlərdə