PLANTASİYA

\[lat. plantatio-əkin\] плантация (1. бязи хуьруьн майишатдин магьсулар (мес. шекердин къамиш, памбаг, тенбек, чай, къагьве ва мс.) цунин рекьяй пешекар хьанвай ири капиталистдин еке ччилин майишат; 2. гьахьтин магьсулар цанвай еке чил, тала; çay plantasiyası чайдин плантация).
PLANŞET
PLANTATOR
OBASTAN VİKİ
Plantasiya
Plantasiya — Müəyyən kənd təsərrüfatı məhsulu (məs.: şəkər qamışı, pambıq, çay, qəhvə və s.) yetişdirmək sahəsində ixtisaslaşmış iri kapitalist əkinçilik təsərrüfatı.

Digər lüğətlərdə