PLANTASİYA

\[lat. plantatio-əkin\] плантация (1. бязи хуьруьн майишатдин магьсулар (мес. шекердин къамиш, памбаг, тенбек, чай, къагьве ва мс.) цунин рекьяй пешекар хьанвай ири капиталистдин еке ччилин майишат; 2. гьахьтин магьсулар цанвай еке чил, тала; çay plantasiyası чайдин плантация).
PLANŞET
PLANTATOR

Digər lüğətlərdə