PRİNSİPSİZ

прил. принципсуз, тайин са принцип авачир (мес. кас).
PRİNSİPLİ
PRİNSİPSİZLİK

Digər lüğətlərdə