PSİXİATRİYA

[ yun. psyche və iatreia] Ruhi xəstəliklər və onların müalicə üsullarından bəhs edən elm.
PSİXİATRİK
PSİXİKA

Значение слова в других словарях